Blogg

Att använda en ozongenerator som luktborttagare

Vissa utrymmen tycks alltid lukta lite illa. Vädrar man kan det ta bort lukten tillfälligt, men den tycks alltid återkomma. I sådana rum kan det vara läge att använda sig av en luktborttagare. En populär produkt på marknaden heter Ozoneair och använder sig, precis som namnet antyder, av ozon för att behandla illaluktande utrymmen.

Luktborttagare som är effektivt mot mögeldoft

Använder man sig av ozon kan man relativt enkelt, och ofta bara med en behandling, få bort dålig lukt som orsakas av mögel. Ozonmolekylerna reagerar med mögelsporerna och tar bort lukten permanent.

Bra att understryka är att det här givetvis inte bekämpar grundanledningen till den dåliga lukten, som ju i det här fallet är mögel. För det krävs att du faktiskt åtgärdar läckage, hål eller något problem som ger upphov till att möglet bildats från första början.

Förutom mögellukt kan man med ozon som luktborttagare exempelvis eliminera följande:

  • Unken lukt
  • Röklukt
  • Djurlukt

Välbeprövat

Ozon används till mycket idag. Till exempel:

  • Rena vatten i reningsverk.
  • Eliminera bekämpningsmedel från grönsaker och frukt.
  • I pappersindustrier för att göra papper blekare.

Ozon är ett effektivt ämne och kan, förutom ovanstående exempel, till exempel användas just som luktborttagare. Ett plus är att det är ett naturligt ämne somförekommer i vår atmosfär.

Vad är egentligen ozon för något?

Ozon har den viktiga funktionen att skydda oss mot farlig strålning. Molekylen består av tre syreatomer och har O3 som kemisk beteckning. Det syre som vi andas in har två atomer.

Ozon kan vara skadligt när det är marknära och det är viktigt att man ser till att rummet är tätt när man använder det som luktborttagare. Det är mycket oxiderande och kan vara irriterande för ögon och slemhinnor. Viktigt är alltså att såväl människor som djur håller sig borta från det utrymme som behandlas.

Vilka utrymmen kan renas med ozon?

Alla möjliga utrymmen kan renas med ozon, givetvis. Det som är vanligast är till exempel:

  • Bostaden. Ozon kan användas i lägenheter och hus för att få bort dålig lukt från till exempel textilier, möbler och väggar.
  • Källaren. Dålig lukt är ganska vanligt i källare. Med ozon kan utrymmet saneras effektivt.
  • Vinden. På vinden kan dålig lukt inte sällan fastna i träbjälklaget. Det här kan renas effektivt med ozon som luktborttagare.
© 2024 Träning för bättre vardag | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.