Vårdnad

Så avgörs en vårdnadstvist

Så avgörs en vårdnadstvist

När två föräldrar inte kan komma överens om hur vårdnaden av gemensamma barn ska fördelas kan man behöva genomgå en vårdnadstvist. Denna avgörs i domstol efter att den ena parten lämnat in en så kallad stämningsansökan. Processen är både lång och påfrestande och man behöver ett juridiskt ombud vid sin sida. Du kan lära dig mer på denna sida efter läst texten nedan.

Ansökan

Om konflikten mellan två separerade föräldrar är så stor så att den inte går att reda ut hur man än bär sig åt kan man vända sig till en jurist eller advokat för att få hjälp att ta ärendet till domstol. Man lämnar då in en stämningsansökan där man klargör sina skäl till varför man anser sig ha rätt till vårdanden om barnen och lämnar denna till tingsrätten i den stad där man bor. Den andra föräldern får möjligheten att lämna ett svaromål innan man går vidare till nästa steg.

Sammanträde

Tingsrätten bokar in en tid för sammanträde där man går igenom målet och dess innehåll. Redan här får man möjligheten att tillsammans försöka komma överens om en lösning som passar för båda och lyckas man med det kan man avsluta sin vårdnadstvist redan här. Kommer man däremot inte fram till något så kan rätten kräva att familjerätten gör en utredning kring boende, vårdnad och umgänge för den aktuella familjen. Dom kan också rekommendera samarbetssamtal hos familjerätten men för detta krävs att båda parter samtycker. Även här är syftet att tillsammans komma fram till en lösning för att slippa ta tvisten till vidare domstol för huvudförhandling.

Förhandling

Väljer man att ta en vårdnadstvist vidare till domstol, så fattas där beslutet utifrån vad dom anser vara det bästa för barnet eller barnen i familjen. Detta kan resultera i antingen gemensam vårdnad för båda föräldrarna eller ensam vårdnad för en förälder. Domstolen har också rätt att besluta var barnen ska bo och även hur ofta barnen ska ha umgänge med den andra föräldern.

En vårdnadstvist ska undvikas i största möjliga mån men det förekommer fall där det är ett nödvändigt ont. Som förälder är det viktigt att man inser att det är barnen som kommer i första hand och en själv i andra. Även om man har en konflikt med det andra föräldern kan det vara klokt att lägga stoltheten på hyllan, eftersom en tvist sällan förbättrar relationen mellan föräldrarna.

© 2024 Träning för bättre vardag | WordPress-tema: Cosimo av CrestaProject.